•   

     Tlačivá:

   Vyhlásenie 2019

   Potvrdenie 2019

    

   Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy

   Obraciame sa na Vás s prosbou darovať 2 % z Vašich daní, nakoľko ide o daň, ktorú ste inak povinní odviesť do štátneho rozpočtu. Prosíme Vás, aby ste sa nenechali odradiť tým, že Vaše 2 % nestoja za reč , keďže každý cent pomôže k naplneniu účelu nášho združenia:

   1. prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne školy,
   2. podporovať športové aktivity na škole,
   3. podporovať kultúrno-výchovné podujatia žiakov školy,
   4. prostriedkami fondu prispievať na nákup učebných pomôcok, literatúry, prístrojov a zariadení na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
   5. vybudovať  ekopedagogickú plochu, ktorá bude plniť úlohu ekoučebne, aj zelenej oddychovej zóny pre žiakov našej školy.

    

   Poukázať možete:

    - podiel vo výške 2 %,

    - podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

   Ako postupovať:

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

   1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
   3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Na stránke školy si stiahnite a následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
   5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

   Podávate si daňové priznanie sami?

   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

   Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:

   Hviezdoslavovo Námestie 1659/18, 026 24 Dolný Kubín

   Právna forma: Občianske združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID): 51237792

   1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (na daňový úrad podľa Vášho bydliska, zvyčajne do 31.3.2020).   

   Postup pre právnické osoby:    

   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

   Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:

   Hviezdoslavovo Námestie 1659/18, 026 24 Dolný Kubín

   Právna forma: Občianske združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID): 51237792

   1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list

   papiera ako prílohu.

   1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového

   priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte

   daň z príjmov.

    

   Za  poukázané prostriedky Vám ďakujeme.

                                                                                                               RNDr. Peter Strežo

                                                                                                                   riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje