Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis S/bez DPH Dátum
Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 09.12.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 22/2019 s DPH 27.11.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 21/2019 s DPH 22.11.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 20/2019 s DPH 19.11.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 19/2019 s DPH 12.11.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 18/2019 s DPH 05.11.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 17/2019 s DPH 25.10.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 16/2019 s DPH 11.10.2019
Zmluva Zmluva - osobný údaj s DPH 27.09.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 15/2019 s DPH 26.09.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č.14/2019 s DPH 19.09.2019
Zmluva Darovacia zmluva 2 s DPH 09.09.2019
Zmluva ZMLUVA O DIELO č. 1/2019 s DPH 28.08.2019
Zmluva Z M L U V A o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby s DPH 01.08.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 13/2019 s DPH 30.04.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 12/2019 s DPH 24.04.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 11/2019 s DPH 18.04.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 10/2019 s DPH 02.04.2019
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 19.03.2019
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 09/2019 s DPH 04.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/120