Navigácia

 

Žiacka školská rada Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava Dolný Kubín

      Žiacka školská rada Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne je ustanovená podľa 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otákam výchovy a vzdelávania.

      Žiacka školská rada deklaruje svoju nezávislosť od akejkoľvek politickej strany, hnutia alebo od akejkoľvek ideológie.

      Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia.

      Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti študentov. Zastupuje študentov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá vedeniu školy svoje stanoviská a návrhy, zastupuje aj navonok.

      Žiacka školská rada organizuje alebo spoluorganizuje študenstké školské i mimoškolské aktivity.

      Žiacka školská sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

 

 

 

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa