Navigácia

 

Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy

    oslovujeme všetkých, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem poukázať 2% zaplatenej dane, a tým pomôcť a podporiť výchovno-vzdelávací proces a zlepšiť materiálno-technickú základňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám,18, 026 24 Dolný Kubín,  aby:

  •   vyplnili príslušné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a spolu s „Potvrdením o zaplatení dane za rok 2017" od Vášho zamestnávateľa odovzdali do 30.4.2018 svojmu správcovi dane, ktorým je daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.
  •   samostatne zárobkovo činné osoby vyplnia údaje o prijímateľovi 2% .... vo svojom daňovom priznaní, ktoré odovzdajú svojmu správcovi dane do 31.3.2018.


Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617/547

Za poskytnuté prostriedky Vám ďakujeme.

RNDr. Peter Strežo
riaditeľ školy

potvrdenie

vyhlásenie

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa