Navigácia


Predseda PK CJ:   Mgr. Zuzana Grísová

Učitelia:

               Mgr. Anna Bieliková
               Mgr. Oľga Dudášová
               Mgr. Edita Kramárová
               Mgr. Darina Matušovicová
               Mgr. Jozef Medvecký
               Mgr. Lucia Prílepková
               Ing.  Eva Pukáčová
               Mgr. Lenka Pukajová
               Mgr. Oľga Šimeková
         PaedDr. Lenka Zgútová

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa