Navigácia


Predseda PK CJ:   Mgr. Zuzana Grísová

Učitelia:

               Mgr. Libuša Bieľaková
               Mgr. Anna Bieliková
               Mgr. Oľga Dudášová
               Mgr. Edita Kramárová
               Mgr. Jozef Medvecký
               Mgr. Lucia Prílepková
               Ing.  Eva Pukáčová
               Mgr. Lenka Pukajová
         PaedDr. Lenka Zgútová

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa