• Aktivity PK

    • Ako žiť zdravo a šťastne

     Žiaci 4- ročného gymnázia zrealizovali dňa 23.04.2018 (pondelok) aktivity súvisiace so Svetovým dňom zdravia v športovej hale gymnázia, prostredníctvom ktorých zapojili žiakov prímy až kvarty do činností, ktoré podporujú výchovu k zdraviu a zdravý životný štýl, prevenciu užívania alkoholu, tabaku a zaujímavým spôsobom informovali žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych látok. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne športové aktivity aj virtuálne riadenie motorového vozidla za pomoci okuliarov simulujúcich opilosť 1,5‰ až 2,5‰ za zhoršených svetelných podmienok a za pomoci okuliarov simulujúcich účinky drog.

     Tento deň s určitosťou obohatil nielen o vedomosti, ale aj o nové zážitky všetkých zúčastnených. Ďakujeme za finančnú podporu Žilinskému samosprávnemu kraju ako poskytovateľovi grantu.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj