Navigácia

Popis

Členovia  Predmetovej komisie  sa pravidelne stretávajú počas celého školského roka podľa  Plánu práce, ale i podľa potreby vyplývajúcej z danej situácie.
Riešia sa problémy výuky chémie, práca na chemických olympiádach vo všetkých kategóriách, maturitné témy, otázky environmentálnej výchovy, problémy  súvisiace
so ŠVP, drogy v chémii prírodných látok  a i.

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa