• Popis

    • Členovia  Predmetovej komisie  sa pravidelne stretávajú počas celého školského roka podľa  Plánu práce, ale i podľa potreby vyplývajúcej z danej situácie.
     Riešia sa problémy výuky chémie, práca na chemických olympiádach vo všetkých kategóriách, maturitné témy, otázky environmentálnej výchovy, problémy  súvisiace
     so ŠVP, drogy v chémii prírodných látok  a i.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie