• Erasmus+

   • V rámci projektu M.O.R.E. vzdelávania sa RNDr. Peter Strežo zúčastnil metodického  vzdelávania v anglickom  Southamptone. Kurz bol venovaný hodnoteniu školy a porovnanie vzdelávacích systémov v zahraničí. Súčasťou vzdelávania bola aj výmena skúseností jednotlivých účastníkov, jazykový kurz a možnosť spoznať krásy Anglicka.

     

     

    Počas letných prázdnin naši učitelia nezaháľali a využili čas nielen na odpočinok.  V rámci projektu M.O.R.E. vzdelávania sa Mgr. Anna Bieliková, Mgr. Oľga Dudášová a Mgr. Lucia Prílepková zúčastnili metodických  vzdelávaní v Canterbury a Edinburgu. 

    Mgr. Oľga Dudášová absolvovala kurz "Methodology and Language for Secondary Teachers" v Canterbury (University of Kent). Počas 2-týždňového vzdelávacieho pobytu sa naučila veľa nových aktivít, ktoré pomôžu skvalitniť vyučovanie cudzích jazykov. Okrem svojho kurzu sa zúčastnila extra hodín, ktoré boli zamerané na tvorivé písanie, dramatické zručnosti, počúvanie s porozumením, využívane Padletu na hodinách ANJ. Okrem vzdelávania využila množstvo príležitostí spoznávať prekrásne mesto a okolie.

    Mgr. Anna Bieliková absolvovala dvojtýždňový kurz "CLIL Scondary" zameraný na vyučovanie predmetov v cudzom jazyku v Edinburgh School of English. Kurz bol cenný nielen svojim obsahom, ale najmä tým, že poskytol množstvo príležitostí na výmenu skúseností s učiteľmi rôznych predmetov z viacerých európskych krajín. To všetko v nádhernom históriou dýchajúcom hlavnom meste Škótska.

     

     

    Rozšírená realita a možnosti jej využívania v procese výuky boli hlavnou témou kurzu Mobilné technológie vo vyučovaní, na ktorom sa v mesiaci júl za našu školu zúčastnila Mgr. Lucia Prílepková. Hostiteľskou školou bola University of Kent v britskom Canterbury. Tento seminár bol zameraný na kreatívne postupy vo vyučovaní s dôrazom na použitie digitálnych technológií, využívanie edukačných hier, tvorbu digitálnych príbehov a vzdelávacích materiálov. Nosnou témou bola už spomínaná rozšírená realita, ktorá predstavuje pohľad na reálny svet obohatený o digitálne prvky. Tie môžu predstavovať text, grafiku alebo rôzne 3D objekty. Vyučovanie sa tak stáva zážitkom :)  https://www.youtube.com/watch?v=AMDe--2dyVU&feature=youtu.be

    V pondelok 12. novembra sa na našom gymnáziu uskutočnil workshop pre učiteľov cudzích jazykov. Cieľom seminára bolo ďalej šíriť skúsenosti, zručnosti a osvedčené postupy vo vyučovaní, ktoré naši učitelia nadobudli počas kurzov, ktoré absolvovali v rámci programu Erasmus+ vo Veľkej Británii.


    Mgr. Oľga Dudášová predviedla množstvo postupov, ako urobiť hodiny cudzích jazykov pútavejšími, kreatívnejšími a zároveň efektívnejšími. Mgr. Lucia Prílepková ukázala aké sú možnosti využitia mobilných aplikácií a predovšetkým rozšírenej reality pri výučbe nielen cudzích jazykov, ale aj ostatných predmetov, ako napríklad biológia či geografia. 

    Workshopu sa zúčastnili nielen učitelia jazykov našej školy, ale aj všetkých základných a stredných škôl v Dolnom Kubíne. Okrem metodického obsahu učitelia mali príležitosť zistiť, čo možu získať prostredníctvom programu Erasmus+. O tom ako požiadať o grant informovala Mgr. Evelína Trubiansky.

    .

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie