Navigácia

eTwinning

 

Nemčinári z triedy sexta hľadajú krásy nášho sveta.V rámci projektu, na ktorom participujú spolu s rovesníkmi z Talianska a Poľska, sa okrem iného zamýšľajú aj nad budúcnosťou našej planéty a predstavia tiež kultúrne dedičstvo UNESCO.

https://twinspace.etwinning.net/63497/home

Žiakom 1.A triedy spestrí hodiny nemeckého jazyka plyšová figúrka vlka a starej mamy zo známej rozprávky. Okrem toho, že žiaci predstavia seba, svoje záujmy, našu školu, ale i mesto, či región, a to všetko v nemeckom jazyku, spolu s týmito figúrkami strávia jeden deň a všetko, čo spolu zažijú, zdokumentujú do obrazovej alebo video podoby.

https://twinspace.etwinning.net/65831

Pri príležitosti Dňa Zeme – 22. apríla, keď si pripomíname dôležitosť ochrany životného prostredia, sa žiaci triedy tercia zapojili do medzinárodného projektu, v ktorom participovali školy nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska, Rumunska, Talianska i Turecka. Na hodinách anglického jazyka spoločne diskutovali a v skupinách tvorili plagáty, príp. iné diela, ktorými vyslovili potrebu správať sa k našej planéte zodpovedne. Realizáciu projektu a jeho výsledky si môžete pozrieť prostredníctvom nasledujúcich linkov:

https://twinspace.etwinning.net/65563/pages/page/388110

https://twinspace.etwinning.net/65563/home

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa