Navigácia

 

Náš klub je určený pre všetkých nadšencov a obdivovateľov francúzskeho jazyka, kultúry, krajiny a gastronómie. Podľa ich záujmu organizujeme poobedňajšie stretnutia, kde sa pod vedením pedagógov bližšie zoznamujú s tým, čomu sa na hodinách francúzskeho jazyka nestihneme venovať. Našim cieľom je, aby študenti videli, že francúzština je nielen jazyk, ale predovšetkým kultúra, krajina a ľudia, ktorých savoir vivre nadchne kohokoľvek, kto túto úžasnú krajinu navštívi.

Program (bude dopĺňaný priebežne)
Súčasťou nášho klubu je aj mediatéka, ktorú sa stále snažíme dopĺňať zaujímavými titulmi z oblasti filmu, hudby, literatúry a tlače. Každý študent má možnosť vypožičať si niektorý z titulov, ktorých zoznam je k nahliadnutiu priamo v učebni.

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa