• Francúzsky klub

    •  

     Náš klub je určený pre všetkých nadšencov a obdivovateľov francúzskeho jazyka, kultúry, krajiny a gastronómie. Podľa ich záujmu organizujeme poobedňajšie stretnutia, kde sa pod vedením pedagógov bližšie zoznamujú s tým, čomu sa na hodinách francúzskeho jazyka nestihneme venovať. Našim cieľom je, aby študenti videli, že francúzština je nielen jazyk, ale predovšetkým kultúra, krajina a ľudia, ktorých savoir vivre nadchne kohokoľvek, kto túto úžasnú krajinu navštívi.

     Program (bude dopĺňaný priebežne)
     Súčasťou nášho klubu je aj mediatéka, ktorú sa stále snažíme dopĺňať zaujímavými titulmi z oblasti filmu, hudby, literatúry a tlače. Každý študent má možnosť vypožičať si niektorý z titulov, ktorých zoznam je k nahliadnutiu priamo v učebni.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie