Navigácia

Informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2018/2019

Bilingválne štúdium

Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín oznamuje žiakom a rodičom žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, že v školskom roku 2018/2019 otvára jednu triedu  päťročného bilingválneho štúdia s druhým vyučovacím jazykom anglickým s počtom 24 žiakov.            

Prihlášky na bilingválne štúdium odošle základná škola do 20.02.2019.

Prijímacia skúška sa bude konať .......

Kritériá na prijatie budú zverejnené na stránke gymnázia, na web stránkach ŠVS a na vchodových dverách gymnázia do 01.02.2019.


4-ročné a 8-ročné štúdium

Žiakom a rodičom žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl oznamujeme, že v školskom roku 2018/2019 otvárame 2 triedy štvorročného gymnázia s počtom 48 žiakov a jednu triedu osemročného gymnázia s počtom 18 žiakov.

Prihlášky na štúdium pre obidve formy štúdia odošle základná škola do 20.04.2019.
Termíny prijímacích skúšok sú ....... (I. termín) a ........... (II. termín).

Kritériá na prijatie na obidve formy štúdia budú zverejnené na stránke gymnázia, na web stránkach ŠVS a na vchodových dverách gymnázia do 31.03.2019.

Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín radi zodpovieme na tel. 043/5864785 alebo na skola@gympoh.edu.sk

 

Prečo študovať na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava?

Na našej škole získate kvalitné vzdelanie potrebné pre štúdium na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí.

Učebné plány osemročného a štvorročného štúdia umožňujú našim žiakom vybrať si v posledných dvoch ročníkoch z voliteľných predmetov tie, ktorým sa chcú venovať počas štúdia na vysokej škole.

Počas celého štúdia sa intenzívne vyučuje prvý cudzí jazyk - anglický alebo nemecký, okrem toho majú žiaci možnosť vybrať si druhý cudzí jazyk - anglický, nemecký, ruský alebo francúzsky.

V päťročnom bilingválnom štúdiu sa v prvom ročníku kladie dôraz na intenzívnu výučbu anglického jazyka (16 hodín týždenne). Od druhého ročníka budú v anglickom jazyku vyučované odborné predmety matematika, informatika, dejepis, občianska náuka a geografia. V posledných dvoch ročníkoch majú žiaci možnosť vyberať si voliteľné predmety.

Naša škola je zapojená do projektu PASCH, v rámci ktorého na škole pôsobí nemecký lektor, žiaci sa môžu stať členmi divadelného krúžku a zúčastniť sa zahraničných divadelných festivalov, stať sa redaktormi internetového časopisu KLICK, zložiť jazykovú skúšku Zertifikat Deutsch alebo sa uchádzať o trojtýždňový letný jazykový kurz v Nemecku.

Každý rok pre žiakov našej školy organizujeme exkurzie do zahraničia. Exkurzie môžu žiaci absolvovať aj v rámci jednotlivých predmetov.

Každoročne organizujeme športové turnaje, Deň jazykov, žiaci pripravujú bažantský a vianočný večierok a školský ples.

Gymnázium P. O. Hviezdoslava ponúka široký výber krúžkov a mimoškolských aktivít, žiaci vydávajú vlastný študentský časopis Modré stránky a majú možnosť pracovať v školskej rade.

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa