Navigácia

 

Predseda PK:    Mgr. Eva Milanová

Učitelia:    Hudobná výchova - Mgr. Eva Jaššová

                  Výtvarná výchova - Mgr. Eva Milanová

                  Umenie a kultúra - Mgr. Eva Jaššová

                                                  Mgr. Eva Milanová

                  Mediálna výchova - PaedDr. Lenka zgútová  

                  Etická výchova - Mgr. Darina Kluvancová                          

                  Náboženská výchova - evenjelická - Mgr. Rastislav Stanček 

                                                          katolícka - Mgr. Dominik Holubčík   

                                                                             Mgr. Františk Ondrek   
                                                                       

                                                                            

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa