• Členovia PK

    •  

     Predseda PK:    Mgr. Eva Milanová

     Učitelia:    Hudobná výchova - Mgr. Eva Jaššová

                       Výtvarná výchova - Mgr. Eva Milanová

                       Umenie a kultúra - Mgr. Eva Jaššová

                                                       Mgr. Eva Milanová

                       Mediálna výchova - PaedDr. Lenka zgútová  

                       Etická výchova - Mgr. Darina Kluvancová                          

                       Náboženská výchova - evenjelická - Mgr. Rastislav Stanček 

                                                               katolícka - Mgr. Dominik Holubčík   

                                                                                  Mgr. Františk Ondrek   
                                                                            

                                                                                 

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie