Navigácia

Členovia PK

Predseda PK:   Mgr. Eva Milanová

Učitelia:

                Mgr. Igor Blaško
                Mgr. Ján Furinda
                Mgr. Vladimír Gogolák
                Mgr. Roman Jelenský
                PaedDr. Juraj Lenart
                Mgr. Dana Máliková

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa