• Okienko

    • Na geografii sa okrem vedomostí naučíme:

     • Poznať a pochopiť seba samého a iných ľudí okolo seba
     • Správne riešiť konflikty
     • Mať celkom dobrý odhad na iných,odhadnúť, akí sú, čo môžeme od  nich  očakávať, ako sa budú správať 
     • Dobre komunikovať s inými ( vrstovníkmi,staršími žiakmi, dospelými )
     • Byť empatickí a vedieť vycítiť čo kto prežíva, čo sa odohráva v jeho duši, či je práve teraz smutný, nazlostený alebo nešťastný
     • Tolerovať aj tých spolužiakov, ktorí sú celkom iní ako my,odlišní, s inými záujmami, názormi
     • Brať iných spolužiakov takých, akí sú, s ich rozdielmi, odlišnosťami, chybami a nedostatkami
     • Meniť svoje správanie, keď sa ukáže, že nie je dobré, že nevedomky ubližujeme iným
     • Stávať sa postupne ľudskejšími, pomáhať iným slabším
     • Stáť na strane tých, ktorí to potrebujú
     • Naučiť sa nevysmievať sa tým, ktorí sú od nás slabší, zraniteľnejší
     • Naučiť sa pracovať v tíme, byť schopní sa s ostatnými dohonúť, prijať dohodu či kompromis
     • Pochopiť svoje správanie a správanie iných
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie