Navigácia

Okienko

Na geografii sa okrem vedomostí naučíme:

 • Poznať a pochopiť seba samého a iných ľudí okolo seba
 • Správne riešiť konflikty
 • Mať celkom dobrý odhad na iných,odhadnúť, akí sú, čo môžeme od  nich  očakávať, ako sa budú správať 
 • Dobre komunikovať s inými ( vrstovníkmi,staršími žiakmi, dospelými )
 • Byť empatickí a vedieť vycítiť čo kto prežíva, čo sa odohráva v jeho duši, či je práve teraz smutný, nazlostený alebo nešťastný
 • Tolerovať aj tých spolužiakov, ktorí sú celkom iní ako my,odlišní, s inými záujmami, názormi
 • Brať iných spolužiakov takých, akí sú, s ich rozdielmi, odlišnosťami, chybami a nedostatkami
 • Meniť svoje správanie, keď sa ukáže, že nie je dobré, že nevedomky ubližujeme iným
 • Stávať sa postupne ľudskejšími, pomáhať iným slabším
 • Stáť na strane tých, ktorí to potrebujú
 • Naučiť sa nevysmievať sa tým, ktorí sú od nás slabší, zraniteľnejší
 • Naučiť sa pracovať v tíme, byť schopní sa s ostatnými dohonúť, prijať dohodu či kompromis
 • Pochopiť svoje správanie a správanie iných

Fotogaléria

Kontakt

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
  Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
 • 043/5864785

Mapa