• Zaujímavosti

    • HORNÁ ORAVA

     Keď pastieri valasili - účasť tried I.B, III.C, IIIB na výstave vo Florinovom dome.

      Dňa 12.12.2014 sa žiaci tried II.A, II.B, II.C zúčastnili VIDMO  2014.

      Dňa 4.11. 2014  sa žiaci   septimy  zúčastnili vernisáže  KRÁSY  A  VZÁCNOSTI ORAVY

                                                      vo Florinovom dome.         

       Dňa  18.9. 2014  triedy  I.A a  I.C  spoznávali Hornú Oravu.

       Dňa  21.9.2014 trieda III.B objavovala krásy Liptova.   

      Dňa 21.10. 2014  III.B objavovala tajomstvo razenia mincí v KREMNICI.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie