Navigácia

Členovia PK

Predseda PK:   Mgr. Monika Kopilcová

Učitelia:          

              Mgr. Vladimír Balko
              Mgr. Igor Blaško
              Mgr. Ján Furinda
              Ing. Eva Pukáčová

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa