Navigácia

 

štatút rady školy

Členovia rady školy:

Predseda: Dagmara Šudová

rodič - volená

                  Mgr. Peter Manco

rodič - volený

                  Ing. Jozef Moskáľ

rodič - volený

                  Mgr. Andrea Pelachová

zást. – pedag. zamest. - volená

                  Mgr. Gabriela Pinteková

zást. – pedag. zamest. - volená

                  PaedDr. Ľubomír Bláha

ŽSK - delegovaný

                  Mgr. Dana Kubaščíková

ŽSK - delegovaná

                  Ing. Ján Prílepok

ŽSK - delegovaný

                  Mgr.Daniela Dudášová

ŽSK - delegovaná

                  Matyáš Vaňo

žiak - volený

                  Jana Krajčová

neped. zamest. - volená

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa