Navigácia

Erasmus+

Aktuality

M.O.R.E. vzdelávania pomáha učiť kreatívne

Aj vďaka mobilite v rámci projektu Erasmus+ -  M.O.R.E. vzdelávania a zručnostiam a poznatkom, ktoré počas nej nabudla, sa podarilo našej kolegyni Lucii Prílepkovej získať špeciálnu cenu za najviac inovatívnu a obzvlášť prepracovane navrhnutú aktivitu v súťaži  pre učiteľov cudzích jazykov Ukážte, že viete učiť kreatívne, ktorú vyhlásil Štátny pedagogický ústav. 

Hodina ktorú Lucia pripravila spája  využívanie mobilných aplikáciíí a kreativitu žiakov na vytvorenie príbehov v anglickom jazyku. Prajeme veľa ďalších kreatívnych nápadov, ktoré uľahčia a zefektívnia učenie sa angličtiny pre našich žiakov.

 

V pondelok 12. novembra sa na našom gymnáziu uskutočnil seminár pre učiteľov cudzích jazykov. Cieľom seminára bolo ďalej šíriť skúsenosti, zručnosti a osvedčené postupy vo vyučovaní, ktoré naši učitelia nadobudli počas kurzov, ktoré absolvovali v rámci programu Erasmus + vo Veľkej Británii.
Mgr. Oľga Dudášová predviedla množstvo postupov, ako urobiť hodiny cudzích jazykov pútavejšími, kreatívnejšími a zároveň efektívnejšími. Mgr. Lucia Prílepková ukázala aké sú možnosti využitia mobilných aplikácií a predovšetkým rozšírenej reality pri výučbe nielen cudzích jazykov, ale aj ostatných predmetov, ako napríklad biológia či geografia.
Semináru sa zúčastnili nielen učitelia jazykov našej školy , ale aj  všetkých základných a stredných škôl v Dolnom Kubíne.

.

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa