Slovenský jazyk a literatúra

    • Členovia PK

    • Predseda PK:    Mgr. Eva Milanová

     Učitelia:

                        PaedDr. Kvetoslava Balková: tercia, kvinta, septima, oktáva,1.A, 1.C
                        PhDr. Jaroslava Bruncková
                        Mgr. Gabriela Czikrayová
                        Mgr. Eva Jaššová: sexta, 2.A, 3.A, 3.B, 4.B, CSJ 4.roč.
                        Mgr. Darina Matušovicová: 4.A, 4.C, CSJ 4.roč.
                        Mgr. Andrea Slančová: sekunda, kvarta, 1.B, 2.B, 2.C, 3.C, 
                        PaedDr. Juraj Lenart: príma
                    
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie