•  
         1.     hodina                   7:30 -    8:15
   2.     hodina                   8:25 -    9:10
   3.     hodina                   9:20 -  10:05
                /veľká prestávka/
   4.     hodina                  10:20 - 11:05
   5.     hodina                  11:15 - 12:00
   6.     hodina                  12:10 - 12:55
   7.     hodina                  13:00 - 13:45
   8.  hodina                  14:30 - 15:15

    

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj