• 1935/1936

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
   • 1935/1936

   • triedny prof. Jozef Bartoš


    1. Ján Beneš
    2. Milan Dudáš
    3. Eugen Farbaky
    4. Andrej Feuereisen
    5. Ján Kršák
    6. Karol Macák
    7. Ondrej Melicherčík
    8. Jozef Miklušičák
    9. Anton Poljak
    10. Františka Rybářová
    11. Blažej Smolen
    12. Jozef Staš
    13. Jozef Staško
    14. Mikuláš Steiner
    15. Andrej Suľa
    16. Roman Šiška
    17. Teodor Várady
    18. Jozef Vrbovský
    19. František Žák
     

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík