• TV DK o aktivitách účastníkov programu Erasmus+

    O aktivitách našich angličtinárov informovala miestna televízia TV DK v spravodajstve 8. marca. Príležitosť zhodnotiť prínos vzdelávaní učiteľov dostali nielen samotní účastníci, ale aj žiaci, ktorí mohli vyjadriť svoju spokojnosť (či nespokojnosť) s vyučovaním na hodinách anglického jazyka. 

    Správy si môžete pozrieť v archíve TV DK po kliknutí na tento link:

    http://www.tvdk.sk/sk/archiv-sprav/spravodajstvo-c-102019/ucitelia-gymnazia-sa-vzdelavali-v-anglicku-skotsku

     

    Čo je CLIL a ako na to?

    Dňa 27. marca sa uskutočnilo druhé vzdelávanie, prostredníctvom ktorého sa nám podarilo šíriť ďalej poznatky a zručnosti nadobudnuté počas metodických vzdelávaní vo Veľkej Británii.

    Tentokrát bolo určené predovšetkým učiteľom angličtiny a odborných predmetov vyučovaných v angličtine v bilingválnych triedach nášho gymnázia. Mgr. Anna Bieliková počas mini seminára hovorila o tom, ako sa dá pomocou metódy CLIL žiakom uľahčiť porozumenie a komunikáciu v angličtine na hodinách dejepisu, geografie, matematiky, informatiky a občianskej výchovy - teda tých predmetov, ktoré sa vyučujú v angličtine.

    Seminár bol aj skvelou príležitosťou na výmenu skúseností a tipov, ako urobiť vyučovanie zaujímavejším a hlavne efektívnejším.

     

    M.O.R.E. vzdelávania pomáha učiť kreatívne

    Aj vďaka mobilite v rámci projektu Erasmus+ M.O.R.E. vzdelávania a zručnostiam a poznatkom, ktoré počas nej nadobudla, sa podarilo našej kolegyni Lucii Prílepkovej získať špeciálnu cenu za najviac inovatívnu a obzvlášť prepracovane navrhnutú aktivitu v súťaži pre učiteľov cudzích jazykov Ukážte, že viete učiť kreatívne, ktorú vyhlásil Štátny pedagogický ústav. 

    Hodina ktorú Lucia pripravila spája využívanie mobilných aplikácií a kreativitu žiakov na vytvorenie príbehov v anglickom jazyku. Prajeme veľa ďalších kreatívnych nápadov, ktoré uľahčia a zefektívnia učenie sa angličtiny pre našich žiakov.

     

    Erasmus+ pomáha nielen našim učiteľom

    V pondelok 12. novembra sa na našom gymnáziu uskutočnil workshop pre učiteľov cudzích jazykov. Cieľom seminára bolo ďalej šíriť skúsenosti, zručnosti a osvedčené postupy vo vyučovaní, ktoré naši učitelia nadobudli počas kurzov, ktoré absolvovali v rámci programu Erasmus+ vo Veľkej Británii.

    Mgr. Oľga Dudášová predviedla množstvo postupov, ako urobiť hodiny cudzích jazykov pútavejšími, kreatívnejšími a zároveň efektívnejšími. Mgr. Lucia Prílepková ukázala aké sú možnosti využitia mobilných aplikácií a predovšetkým rozšírenej reality pri výučbe nielen cudzích jazykov, ale aj ostatných predmetov, ako napríklad biológia či geografia. 

    Workshopu sa zúčastnili nielen učitelia jazykov našej školy, ale aj všetkých základných a stredných škôl v Dolnom Kubíne. Okrem metodického obsahu učitelia mali príležitosť zistiť, čo možu získať prostredníctvom programu Erasmus+. O tom ako požiadať o grant informovala Mgr. Evelína Trubiansky.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj