• Zoznam žiakov

   • Rebeka Kavuljaková
   • Rebeka Kavuljaková I.C
   • Veronika Kepštová
   • Veronika KepštováI.C
   • Patrik Kubačka
   • Patrik KubačkaI.C
   • Marián Kurčina
   • Marián KurčinaI.C
   • Natália Manťová
   • Natália ManťováI.C
   • Tomáš Mrocek
   • Tomáš MrocekI.C
   • Paulína Nehajová
   • Paulína NehajováI.C
   • Aneta Palugová
   • Aneta PalugováI.C
   • Barbora Pšenáková
   • Barbora PšenákováI.C
   • Martina Pukáčová
   • Martina PukáčováI.C
   • Justína Rosinská
   • Justína RosinskáI.C
   • Adriána Sedlárová
   • Adriána SedlárováI.C
   • Lenka Šárfyová
   • Lenka ŠárfyováI.C
   • Martin Uhrin
   • Martin UhrinI.C
   • Patrícia Baltazárovič
   • Patrícia Baltazárovičpríma
   • Jakub Holubčík
   • Jakub Holubčíkpríma
   • Natália Hrdličková
   • Natália Hrdličkovápríma
   • Samuel Juráš
   • Samuel Jurášpríma
   • Nataša Kvietková
   • Nataša Kvietkovápríma
   • Martin Lakoštík
   • Martin Lakoštíkpríma
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie