• Zoznam žiakov

   • Karina Palková
   • Karina PalkováI.B
   • Katarína Sedliaková
   • Katarína SedliakováI.B
   • Patrícia Sojčáková
   • Patrícia SojčákováI.B
   • Tomáš Straka
   • Tomáš StrakaI.B
   • Gabriel Svitek
   • Gabriel SvitekI.B
   • Veronika Svitková
   • Veronika SvitkováI.B
   • Petra Zagatová
   • Petra ZagatováI.B
   • Viktória Žatkuľáková
   • Viktória ŽatkuľákováI.B
   • Sandra Adamcová
   • Sandra AdamcováI.C
   • Jaroslav Bukový
   • Jaroslav BukovýI.C
   • Barbora Ďaďová
   • Barbora ĎaďováI.C
   • Marek Dieška
   • Marek DieškaI.C
   • Vanesa Dudášiková
   • Vanesa DudášikováI.C
   • Simona Fedorová
   • Simona FedorováI.C
   • Dávid Florek
   • Dávid FlorekI.C
   • Viktória Gašparová
   • Viktória GašparováI.C
   • Lucia Hajdúchová
   • Lucia HajdúchováI.C
   • Nina Janíková
   • Nina JaníkováI.C
   • Lenka Jaššová
   • Lenka JaššováI.C
   • Dávid Jurkulák
   • Dávid JurkulákI.C
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie