• Zoznam žiakov

   • Alexandra Pukajová
   • Alexandra Pukajovásekunda
   • Nikola Šablatúrová
   • Nikola Šablatúrovásekunda
   • Štefan Škuta
   • Štefan Škutasekunda
   • Klaudia Štrbáková
   • Klaudia Štrbákovásekunda
   • Šarlota Štriflerová
   • Šarlota Štriflerovásekunda
   • Lukáš Šuda
   • Lukáš Šudasekunda
   • Dorota Eva Večereková
   • Dorota Eva Večerekovásekunda
   • Rebeka Čiliková
   • Rebeka ČilikováIII.A
   • Michaela Dibdiaková
   • Michaela DibdiakováIII.A
   • Jasmína Hajdúková
   • Jasmína HajdúkováIII.A
   • Romana Hubová
   • Romana HubováIII.A
   • Tamara Jakubičková
   • Tamara JakubičkováIII.A
   • Viliam Klocok
   • Viliam KlocokIII.A
   • Barbara Kováčiková
   • Barbara KováčikováIII.A
   • Vanda Kralčáková
   • Vanda KralčákováIII.A
   • Ema Kubaľáková
   • Ema KubaľákováIII.A
   • Eliška Kurtíková
   • Eliška KurtíkováIII.A
   • Adam Kvasný
   • Adam KvasnýIII.A
   • Tomáš Matis
   • Tomáš MatisIII.A
   • Lívia Matúšová
   • Lívia MatúšováIII.A
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie