• Zoznam žiakov

   • Simona Lesayová
   • Simona LesayováII.C
   • Tatiana Lipková
   • Tatiana LipkováII.C
   • Aneta Maciwodzinská
   • Aneta MaciwodzinskáII.C
   • Marko Matis
   • Marko MatisII.C
   • Kristián Országh
   • Kristián OrszághII.C
   • Matej Salaj
   • Matej SalajII.C
   • Silvia Smoleňová
   • Silvia SmoleňováII.C
   • Šimon Škuta
   • Šimon ŠkutaII.C
   • Laura Davidová
   • Laura Davidovásekunda
   • Zina Greššová
   • Zina Greššovásekunda
   • Zoja Hazuchová
   • Zoja Hazuchovásekunda
   • Júlia Kakačková
   • Júlia Kakačkovásekunda
   • Eliáš Kotúľ
   • Eliáš Kotúľsekunda
   • Lucia Kupčuláková
   • Lucia Kupčulákovásekunda
   • Tomáš Kytas
   • Tomáš Kytassekunda
   • Andrej Lofaj
   • Andrej Lofajsekunda
   • Alexandra Luczyová
   • Alexandra Luczyovásekunda
   • Anna Mešková
   • Anna Meškovásekunda
   • Laura Piecková
   • Laura Pieckovásekunda
   • Alexandra Pukajová
   • Alexandra Pukajovásekunda
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík