• Zoznam žiakov

   • Monika Trančová
   • Monika TrančováII.B
   • Adrián Ahmadzada
   • Adrián AhmadzadaII.C
   • Zuzana Blašková
   • Zuzana BlaškováII.C
   • Jana Bušová
   • Jana BušováII.C
   • Lukáš Ďaďo
   • Lukáš ĎaďoII.C
   • Andrea Dubovská
   • Andrea DubovskáII.C
   • Samuel Dzúrik
   • Samuel DzúrikII.C
   • Frederika Géryová
   • Frederika Géryová II.C
   • Eva Hanková
   • Eva HankováII.C
   • Adriána Chovancová
   • Adriána ChovancováII.C
   • Veronika Chovancová
   • Veronika ChovancováII.C
   • Mária Jurášová
   • Mária JurášováII.C
   • Marika Kabáčová
   • Marika KabáčováII.C
   • Martina Kijacová
   • Martina KijacováII.C
   • Adela Kotúľová
   • Adela KotúľováII.C
   • Alžbeta Kováčová
   • Alžbeta Kováčová II.C
   • Monika Kramárová
   • Monika KramárováII.C
   • Lucia Kubačková
   • Lucia KubačkováII.C
   • Michal Kubala
   • Michal KubalaII.C
   • Juraj Kudla
   • Juraj KudlaII.C
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie