• Zoznam žiakov

   • Martin Kutlík
   • Martin KutlíkII.A
   • Klaudia Lacková
   • Klaudia LackováII.A
   • Alexandra Maceková
   • Alexandra MacekováII.A
   • Tatiana Olbertová
   • Tatiana OlbertováII.A
   • Naďa Pániková
   • Naďa PánikováII.A
   • Samuel Salai
   • Samuel SalaiII.A
   • Kristína Skálová
   • Kristína SkálováII.A
   • Timea Sojčáková
   • Timea SojčákováII.A
   • Viktória Sojčáková
   • Viktória SojčákováII.A
   • Miriama Stašová
   • Miriama StašováII.A
   • Lucia Sučáková
   • Lucia SučákováII.A
   • Adam Svitek
   • Adam SvitekII.A
   • Mária Štyráková
   • Mária ŠtyrákováII.A
   • Jakub Tomko
   • Jakub TomkoII.A
   • Patrícia Zápotočná
   • Patrícia ZápotočnáII.A
   • Katarína Bebejová
   • Katarína BebejováII.B
   • Roman Butkaj
   • Roman ButkajII.B
   • Simona Čajková
   • Simona ČajkováII.B
   • Tomáš Danko
   • Tomáš DankoII.B
   • Ema Franková
   • Ema FrankováII.B
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie