Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I. AI. BI. Cprima
  2. ročník   II.AII.BII.Csekunda
  3. ročník   III.AIII.BIII.Ctercia
  4. ročník   IV.AIV.BIV.Ckvarta
  5. ročník   kvinta
  6. ročník   sexta
  7. ročník   septima
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2017

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa