•  

                        Žiacka školská rada Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava Dolný Kubín
    
                                                                 E-mail: gympoh.zsr@gmail.com


   Žiacka školská rada Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne je ustanovená podľa 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

   Žiacka školská rada deklaruje svoju nezávislosť od akejkoľvek politickej strany, hnutia alebo od akejkoľvek ideológie.

   Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia.

   Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti študentov. Zastupuje študentov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá vedeniu školy svoje stanoviská a návrhy, zastupuje aj navonok.

    Žiacka školská rada organizuje alebo spoluorganizuje študentské školské i mimoškolské aktivity.

    Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

    

    

    

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje