•  

   štatút rady školy


   Členovia rady školy:

   Predseda: Dagmara Šudová

   rodič - volená

                     Mgr. Peter Manco

   rodič - volený

                     Ing. Jozef Moskáľ

   rodič - volený

                     Mgr. Andrea Pelachová

   zást. – pedag. zamest. - volená

                     Mgr. Gabriela Pinteková

   zást. – pedag. zamest. - volená

                     PaedDr. Ľubomír Bláha

   ŽSK - delegovaný

                     Mgr. Dana Kubaščíková

   ŽSK - delegovaná

                     Ing. Ján Prílepok

   ŽSK - delegovaný

                     Ing. Martina Gajdárová

   ŽSK - delegovaná

                     Matyáš Vaňo

   žiak - volený

                     Jana Krajčová

   neped. zamest. - volená

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj