• eTwinning

    •  Postcards exchange - hoping for a good school year

     Tento projekt je zameraný na napísanie 4 pohľadníc počas školského roka a to na Deň jazykov, Vianoce, Veľkú noc a na koniec školského roka. Pohľadnice si žiaci píšu so žiakmi športovej školy v poľskom meste Bytom. Cieľom projektu je, aby sa žiaci navzájom spoznali a zistili podobnosti i rozdiely medzi nimi a ich kultúrami. Chceme povzbudiť študentov, aby komunikovali v anglickom jazyku a zároveň využívali IT nástroje.

     Do tohto projektu sú zapojení žiaci 1B a 1C. 

        https://twinspace.etwinning.net/123267/home


     Surprising Customs and Traditions From Around the World

     Zvyky a tradície sú súčasťou histórie a kultúrneho dedičstva. Mnohé tradície sa nám môžu zadať zvláštne, ale zároveň ohromujúce. Ponúkajú nám porozumieť hodnotám ľudí. Tento projekt dá žiakom možnosť porozumieť dôležitosti rozličných zvykov a kultúrnemu dedičstvu prostredníctvom jednoduchých aktivít. Naučia sa o zvykoch rozličných krajín i tej vlastnej. Budú využívať anglický jazyk kreatívnymi spôsobmi a zvýšia si svoje IT zručnosti používaním nástrojov Web 2.0.

     Do tohto projektu sú zapojení žiaci 2C

     https://twinspace.etwinning.net/121433 


     The Guardians of the Local Heritage 

     Zapojení žiaci vytvoria skupinu fanúšikov, ktorí chcú objavovať fascinujúcu históriu v ich lokálnom prostredí. Táto skupina "ochrancov"  sa bude starať o ich lokálnu pamiatku. Vytvoria si spoločný odznak, ktorý bude rovnaký pre všetkých partnerov projektu. Každá škola vytvorí interaktívnu prezentáciu ich dôležitých historických miest. Na záver partneri vytvoria virtuálnu exihbíciu využítím nátstroja "Emaze". 

     https://twinspace.etwinning.net/12267

      

     "Teach me your language" - multilinguálny slovník
     Na hodinách anglického jazyka sa žiaci PRÍMY sa zapojili do projektu "Teach me your language". Cieľom projektu bolo vytvoriť multilinguálny slovník, ktorý má tri časti - textovú, obrazovú a zvukovú. Naši partnermi boli žiaci z Poľska, Chorvátska, Talianska a Rumunska. Vytvorený slovník vám môže byť pomôckou počas cestovania týmito krajinami.
     Našu prácu si môžete pozrieť na týchto linkoch: 


     https://twinspace.etwinning.net/65804/home
     https://twinspace.etwinning.net/65804/pages/page/404106
     https://twinspace.etwinning.net/65804/pages/page/398935
     https://twinspace.etwinning.net/65804/pages/page/417110


     Aj žiaci triedy KVINTA si obohatili hodiny anglického jazyka, keď spoznávali školy ich rovesníkov a to konkrétne v Poľsku a Taliansku, keď si vymenili informácie o ľuďoch, po ktorých sú pomenované naše školy. Aj takýmto spôsobom sa svet dozvedel o našom velikánoviP. O. Hviezdoslavovi. Dokonca na základe týchto informácií sa aj z nich stali veľkí malí umelci. Tu sú ukážky ich tvorby a viacej sa dozviete na nasledujúcej stránke.

      

     https://twinspace.etwinning.net/65405/home

      

     1

     Giovanni Maria Devilla,
     Was a professor in Italia.
     People know anything about him,
     But we think he was really slim.
     He was reserved and shy,
     Often scared to say Hi.
     His relative wasn’t kind,
     But people didn’t mind.
     So Devillas life wasn’t clear
     And were not sure if he was real.

     2

     There are many people in this world,

     I can’t describe in one word.

     Created a twinspace page

     and met people in different age.

     E-twinning, e-twinning come back!

      

     We started to communicate together

     and became best friends forever.

     We learned a lot about your school

     and we broke the distance rule.

     E-twinning, e-twinning come back!

      

     E-twinning, e-twinning come back!

     E-twinning, e-twinning come back!

      

     Let’s sing together as a family,

     Poland, Slovakia and Italy.

      

     3

     The people we have met,

     through the amazing internet,

     they taught us a lot,

     philadelphia pepper pot.

      

     We always knew there was a Braille,

     but never understood the size of scale,

     on which he changed the human life

     even without his helping wife

      

     We never knew La Marmora existed,

     my life had completely twisted.

     Giuseppe Dessi was a mystery to us,

     now he’s the topic we can discuss

      

     Thanks to you we learned new things,

     your friendship gave us tinglings.

     You showed us a new point of view,

     there goes a big THANK YOU!

      

     4

     Guiseppe Dessi was a writer good
     But he didn’t make it to the Hollywood
     He lived in the 20th century 
     In the beautiful Italy

     Braille was an inventor good
     He helped blind people to read a book
     When he was 4 he stabbed his eye
     Then it was dark all of his life


     Nemčinári z triedy sexta hľadajú krásy nášho sveta.V rámci projektu, na ktorom participujú spolu s rovesníkmi z Talianska a Poľska, sa okrem iného zamýšľajú aj nad budúcnosťou našej planéty a predstavia tiež kultúrne dedičstvo UNESCO.

     https://twinspace.etwinning.net/63497/home


     Žiakom 1.A triedy spestrí hodiny nemeckého jazyka plyšová figúrka vlka a starej mamy zo známej rozprávky. Okrem toho, že žiaci predstavia seba, svoje záujmy, našu školu, ale i mesto, či región, a to všetko v nemeckom jazyku, spolu s týmito figúrkami strávia jeden deň a všetko, čo spolu zažijú, zdokumentujú do obrazovej alebo video podoby.

     https://twinspace.etwinning.net/65831


     Pri príležitosti Dňa Zeme – 22. apríla, keď si pripomíname dôležitosť ochrany životného prostredia, sa žiaci triedy tercia zapojili do medzinárodného projektu, v ktorom participovali školy nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska, Rumunska, Talianska i Turecka. Na hodinách anglického jazyka spoločne diskutovali a v skupinách tvorili plagáty, príp. iné diela, ktorými vyslovili potrebu správať sa k našej planéte zodpovedne. Realizáciu projektu a jeho výsledky si môžete pozrieť prostredníctvom nasledujúcich linkov:

     https://twinspace.etwinning.net/65563/pages/page/388110

     https://twinspace.etwinning.net/65563/home

   • A POSTCARD EXCHANGE FOR THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

   • Žiaci 1.C oslávili "Deň jazykov 2019“ písaním pohľadníc. Pohľadnice sme napísali a poslali 26. septembra 2019, kedy sa oficiálne slávi tento sviatok. Našim partnerom bola odborná škola - Lycée professionnel Louis Armand so sídlom vo francúzskom Locmine (Bretónsko). Úlohou každého žiaka bolo v krátkosti sa predstaviť. Cieľom bolo zlepšiť produktívne jazykové zručnosti, ku ktorým patrí i písanie. Žiaci s nadšením čítali pohľadnice od rovesníkov z Francúzska. Potešili sme sa aj ich otázkam, na ktoré sme im odpovedali a využili sme na to prostredie TwinSpace.  Niektorí žiaci však ponúkli i svoj kontakt na Instagrame, takže priateľstvá môžu pokračovať.

     https://twinspace.etwinning.net/93422/pages/page/681078

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje