•   

     Tlačivá:

   Vyhlásenie 2018

   Potvrdenie 2018

    

   Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy   Obraciame sa na Vás s prosbou darovať 2 % z daní nakoľko ide o daň, ktorú musíte odviesť do štátneho rozpočtu. Prosíme Vás, aby ste sa nenechali odradiť myšlienkami ako: „ Moje 2 % nestoja za reč“ a podobne, keďže každý cent pomôže k naplneniu účelu nášho združenia:


   1. podpora získavania didaktických pomôcok,literatúry a metodických postupov z tuzemska a zahraničia,
   2.prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne školy,
   3.podporovať organizovanie jazykových kurzov, externe-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov a pracovníkov školy,
   4. podporovať športové aktivity na škole,
   5.podporovať kultúrno-výchovné podujatia študentov školy,
   6.prostriedkami fondu prispievať na nákup učebných pomôcok, literatúry, prístrojov a zariadení na skvalitnenie výchovno-    vzdelávacieho procesu,

   7. Finančne zabezpečiť sprievodné podujatia, publikáciu a organizáciu osláv pri príležitosti 100. výročia založenia nášho gymnázia.

    

   Ako postupovať

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

   1.    Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

   2.    Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

   3.    Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

   4.    Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

   5.    Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

   Podávate si daňové priznanie sami?  

   1.    Riadne vyplňte daňové priznanie.

   2.    Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

   3.    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

   Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:

   Hviezdoslavovo Námestie 1659/18, 026 24 Dolný Kubín

   Právna forma: Občianske združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID): 51237792

    

    

        4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (na daňový úrad podľa Vášho bydliska.zvyčajne do 31.3.2019).        

    

     Postup pre právnické osoby

   Riadne vyplňte daňové priznanie.    1.

   Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).    2.

   3.    V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

   Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:

   Hviezdoslavovo Námestie 1659/18, 026 24 Dolný Kubín

   Právna forma: Občianske združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID): 51237792

    

        4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list

            papiera ako prílohu.

        5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového

            priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte

            daň z príjmov.

    

    

    

   Za poskytnuté prostriedky Vám ďakujeme.

                                                                                            RNDr. Peter Strežo
                                                                                                 riaditeľ školy

    

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj